Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Frédérique Hoppers
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Nieuw payrollregime raakt niet alleen de payrollwerkgever!

De praktische gevolgen van de nieuwe payrollregels uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor de uitlener, inlener, werknemer en pensioenuitvoerder.

Mr. Frédérique Hoppers-Rademaker
Advocaat en Partner bij Dirkzwager legal & tax

Mei 2020

Met payroll concurreren op arbeidsvoorwaarden

Voor onder meer de wetgever was een doorn in het oog dat payrollkrachten een veel mindere positie hadden dan het ‘eigen’ personeel dat gewoon in dienst is van de inlenende partij. Juist vanwege deze mindere positie konden werkgevers met payrollkrachten concurreren op arbeidsvoorwaarden. Aan die concurrentie wilde de wetgever met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren