Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Ruben Stam, Paulus van den Bos
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechtspraak

GERECHTSHOF ’S-HERTOGENBOSCH, 10 MAART 2020 (ECLI:NL:GHSHE:2020:877)

Beroep op partnerpensioen in strijd met redelijkheid en billijkheid. Afstandsverklaring werknemer mist weliswaar rechtskracht, maar partner had destijds meer moeten doen. Daarnaast is haar financiële situatie ook van belang.

Na invoering van een pensioenregeling tekent werknemer een afstandsverklaring. Krachtens de PSW en die pensioenregeling heeft die afstand evenwel geen rechtsgevolg. De werknemer wordt geacht toch in de pensioenregeling van de werkgever te hebben deelgenomen. Na zijn overlijden maakt zijn weduwe aanspraak op partnerpensioen. Op de afstandsverklaring staat ook een handtekening bij haar naam. De stelling dat die handtekening vervalst is acht het hof niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren