Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Fatima El Barkani
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Doelen pensioencommunicatie bereikt?

De Wet pensioencommunicatie wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte Beroepspensioenregeling. Deze wet is op 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden en heeft de informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders vernieuwd. Het doel van deze wet is om de burger financieel inzicht te geven in zijn ‘oude dag’. Het kabinet heeft de Wet pensioencommunicatie laten evalueren en aan de hand hiervan voorgenomen maatregelen aangekondigd. Zijn deze voorgenomen maatregelen voldoende? In dit artikel geef ik aan de hand van het doel van de Wet pensioencommunicatie de bevindingen van de evaluatie weer. Verder doe ik enkele aanbevelingen op basis van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren