Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Voor: Korten? Stelselwijziging helpt niet. Politiek ingrijpen wel.

Stelling: ‘Ingrijpen van politiek is nodig om zware kortingen te voorkomen!’

Jan Berghuis
voorzitter PMT

Mei 2016

De dekkingsgraad van PMT is sinds 2008 gedaald van 141% naar 92% in maart 2016. De economische situatie, beginnend met de kredietcrisis en later de euro-crisis, tezamen met het beleid en de maatregelen van de ECB, ligt daaraan ten grondslag. Maar daarnaast heeft PMT ook te maken met een sterke toename van de levensverwachting. Ongeveer 97% van de deelnemers van PMT is een (jonge) man. Voor hen is, gelukkig, de levensverwachting de laatste jaren sterk gestegen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren