Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Keuzemogelijkheden pensioen

Eerder stoppen met werken, deeltijdpensioen of doorwerken? Wel of geen nabestaandenpensioen? Een vaste uitkering of liever hoog-laag? Zo maar wat keuzemogelijkheden die deelnemers in een pensioenregeling nu vaak al hebben. Voor beschikbare premieregelingen komt er binnenkort de keuze voor deelnemers om door te beleggen na pensioendatum en in de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel wordt een nieuwe keuzemogelijkheid bekeken, de ‘lumpsum’. De mogelijkheden voor werkgevers en werknemers op een rij.

Drs. John Smolenaers AAG
Partner bij Deloitte en redactielid Pensioen & Praktijk
Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel

September 2016

Een aantal bestaande keuzemogelijkheden in de uitkeringsfase

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren