Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Dirk de Wit, MSc
  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verschillen in beleggingsbeleid beschikbare premieregeling – hoe is dat te verklaren?

Bij de vergelijking van lifecycles als onderdeel van de beschikbare premieregeling van diverse pensioenuitvoerders, valt op dat de samenstelling en ontwikkeling van de beleggingsportefeuille – het zogenaamde glijpad van de lifecycle – grote onderlinge verschillen vertonen. Twee deelnemers met dezelfde doelstelling en dezelfde risicohouding beleggen, afhankelijk van de pensioenuitvoerder, in zeer verschillende beleggingsportefeuilles. In dit artikel bespreek ik hoe het komt dat uitvoerders tot verschillende strategische asset allocaties komen.

Dirk de Wit, MSc
Consultant bij KWPS

December 2019

Beleggen volgens de prudent-person-regel

Nederlandse wetgeving schrijft voor dat bij het beleggingsbeleid

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren