Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. Hendarin Mouselli
  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De payrollovereenkomst onder de WAB is net een spinnenweb

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)14 introduceert een wettelijke definitie van de payrollovereenkomst en payrolling. In dit artikel staan de wijzigingen op het gebied van payrolling en de payrollovereenkomst centraal. Er wordt onder meer ingegaan op de vraag wat de definitie wordt van de payrollovereenkomst en payrolling. Welke gevolgen hebben de payrollovereenkomst en payrolling voor de beloning (en het pensioen) van de payrollkracht? Hebben de definities van payrollovereenkomst en payrolling invloed op het toetsingskader van de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW?

Mr. Hendarin Mouselli
Advocaat-eigenaar VRF Advocaten en Promovenda Universiteit Utrecht

September

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren