Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Deltaplan voor pensioenen Vastgelopen pensioensector vereist innovatie

De houdbaarheid van ons eens zo benijdenswaardige Nederlandse pensioenstelstel wordt in ras tempo steeds problematischer. Door het ontbreken van een coherente en gedragen visie rond de toekomst van dit stelsel, dreigt een fraaie verworvenheid versneld teloor te gaan. Dit wordt nog versterkt door het zoeken naar een oplossing binnen een (politiek) te beperkte oplossingsruimte.

Evert van der Steen
Deloitte Nederland

Peter Rozier
Deloitte Nederland

December 2016

Het standaardantwoord om de toekomst van het stelsel veilig te stellen, lijkt steeds weer het met onevenredige krachten bestrijden van symptomen te zijn, zoals het recente (technische) besluit om

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren