Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Privacywetgeving en de impact op de pensioen(driehoeks)verhouding

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG treedt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken worden aanzienlijk uitgebreid en degene die persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, wordt in bepaalde gevallen zelfstandig aansprakelijk gehouden. Deze kwalificaties zijn niet nieuw, maar de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden wél. Welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie in relatie tot de pensioendriehoek?

Mr. Saskia Vermeer - de Jongh
Advocaat IE, IT & Privacy bij HVG Law LLP

Mr. Bianca van Tilburg CCPAdvocaat Pensioen-

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren