Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Scott Martens RPA CFE
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: Van verzorgingsgedachte naar bezorgdheid?

In januari 2018 werd de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wvps) afgerond. Twee maanden later werden de resultaten en de beleidsvoornemens gedeeld met de Tweede Kamer. Nadat de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid tussentijds gesprekken hebben gevoerd met onder andere pensioenuitvoerders, scheidingsprofessionals en toezichthouders, werden in november 2018 de contouren zichtbaar van het nieuwe wetsvoorstel. Op 10 december 2018 werd het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (hierna: Wvps 2021) gepresenteerd, waarna vervolgens een internetconsultatie startte. De inhoudelijke reacties kwamen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren