Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds
Werkgevers opgelet!

Het is niet altijd duidelijk of de bedrijfsactiviteiten van een werkgever vallen onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Maar die duidelijkheid is wel cruciaal. Want valt een werkgever onder een verplichtgesteld Bpf en is hij daarbij niet aangesloten, dan kan dit grote (financiële) gevolgen hebben.

Mr. drs. Edwin Schop cpl
Consultant Benefits & Pensions

Mr. Roelant Smit cpl
Swalef pensioenjuristen en academie

December 2018

In de volgende paragrafen gaan wij kort in op de wet- en regelgeving en relevante rechtspraak met betrekking tot bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf’en), de gevolgen van een (terechte) aanschrijving van een Bpf en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren