Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. drs. Corey Dekkers MFP FFP
  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De zieke werknemer en zijn pensioenopbouw

Het komt regelmatig voor dat een werknemer ziek is. Op grond van Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz)heeft de werknemer gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. Is de werknemer na 104 nog steeds niet arbeidsgeschikt dan krijgt deze mogelijk een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Maar hoe zit het nu met de pensioenopbouw tijdens ziekte en in geval van een eerder ontslag? In deze bijdrage ga ik in op mogelijke gevolgen voor pensioenopbouw bij ziekte.

Mr. drs. Corey Dekkers MFP FFP
Senior pensioenjurist bij Pensioennavigator BV

Februari 2019

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren