Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 15-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Oudedagssparen in box 3: wijzigingen per 1 januari 2017

Roelof de Pater
Pensioenspecialist bij Grant Thornton

Almer de Beer
Belastingadviseur bij Grant Thornton

Het forfaitaire rendement van 4% van box 3 in onze inkomstenbelasting sluit niet aan bij de rendementen die belastingplichtigen behalen op hun vermogen in box 3. Vooral de spaarder wordt hard getroffen door deze heffingssystematiek. Niet zelden behaalt hij nagenoeg geen of zelfs een negatief rendement op zijn spaartegoeden. Het verzet tegen de box 3-heffing werd daarmee de laatste jaren steeds sterker. Als reactie hierop heeft de wetgever het regime van box 3 per 1 januari 2017 gewijzigd. Maar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren