Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

VOOR: Fiscalisering AOW is gewenst

Stelling: Volledig fiscaliseren van de AOW is een goede zaak!

Leo Stevens
Emeritus hoogleraar Fiscale Economie Erasmus Universiteit Rotterdam

December 2016

Tot 1990 maakte de AOW-premieheffing deel uit van een zelfstandig stelsel van volksverzekeringen. Het premiesysteem was geheel gebaseerd op het omslagstelsel en volgde het verzekeringsbeginsel. De premie was – zoals ook gold voor de overige volksverzekeringspremies – een aftrekpost bij de vaststelling van de heffingsgrondslag van de inkomstenbelasting (belastbare inkomen), maar niet voor de premiegrondslag (premie-inkomen). De AOW-uitkering was ook geen onderdeel van het premie-inkomen, maar wel van het belastbare inkomen. Dit leidde tot bewerkelijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren