Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Recente btw-ontwikkelingen voor de pensioensector

Zoals met meerdere aspecten binnen de pensioensector is er al enige tijd onduidelijkheid over de btw-kwalificatie van vermogensbeheerders en interne toezichthouders van pensioenfondsen. Met het arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ) van 13 maart 2014 (‘ATP-arrest’)78 en het HvJ-arrest van 13 juni 2019 (‘Commissaris-arrest’)79 is hier enige duidelijkheid in gekomen, maar blijft de correcte btw-kwalificatie nog steeds een punt van discussie. Het gevolg is dat er bij pensioenfondsen op bepaalde punten onzekerheid bestaat over hun btw-positie. In deze bijdrage zijn deze actuele ontwikkelingen in de btw uitgelicht om pensioenfondsen een overzicht te bieden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren