Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 15-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Evaluatie Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen

Op 8 maart 2018 stuurde minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid het rapport Evaluatie Wet aanpassing Financieel Toetsingskader aan de Tweede Kamer. Het Financieel Toetsingskader (hierna: FTK) is ingevoerd in 2007. Al snel werd duidelijk dat het FTK een aantal tekortkomingen vertoonde door stijgende levens verwachting, vergrijzing, dalende rente en toenemende volatiliteit op de financiële markten. Door uitblijvende indexatie en kortingen is een kloof ontstaan tussen wat mensen verwachten van hun pensioen en wat pensioenfondsen kunnen waarmaken.

Edwin Schop
Strategic consultant pensions

Mei 2018

Inmiddels was ook de discussie gestart over de inrichting van het tweede

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren