Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. drs. Paulus van den Bos CPL
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het hoofdzakelijkheidscriterium

Het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds (‘Bpf’) is een belangrijk thema in de pensioenpraktijk. Edwin Schop en Roelant Smit hebben daar in dit tijdschrift recent nog hun licht over laten schijnen (“Verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds - Werkgevers opgelet!”, Pensioen en Praktijk 2018, nr. 4, p.10). Het arrest van de Hoge Raad inzake PMT/Unis TS van 21 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2363) laat nieuwe ontwikkelingen op dit vlak zien. Verplichtstellingen worden daarmee mogelijk van onvermoede krachten voorzien en aldus, populair gezegd, transformed. Maar nog niet alle vragen zijn beantwoord.

Mr. drs. Paulus van den Bos CPL
Advocaat Van den Bos Pensioenadvocatuur

September 2019

Het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren