Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Scott Martens RPA CFE
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De erosie van het bijzonder partnerpensioen

Eerder dit jaar is in het artikel van prof. dr. Anouk Bollen en Scott Martens RPA CFE een eerste generieke reactie gegeven op de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: de huidige Wvps) en het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (hierna: Wvps 2021). Bollen en Martens zijn daarbij, met rekenvoorbeelden, uitgebreid ingegaan op de verstrekkende financiële gevolgen die de Wvps 2021 zou hebben voor een nabestaande ex-partner. In dit artikel staan wij stil bij de historie, de rol en de juridische positie van het (bijzonder) partnerpensioen en de impact

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren