Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechtspraak

Hieronder treft u een overzicht aan van uitspraken geselecteerd door onze redactie.

HOGE RAAD, 29 NOVEMBER 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1864)

Wijziging pensioenregeling. Artikel 7:613 BW vereist steeds een belangenafweging. Zwaarwichtig belang niet aangenomen.

Werkgever gaat over tot een gefaseerde invoering van een werknemersbijdrage aan de pensioenregeling. Die wordt uiteindelijk vastgesteld op 30%. Werkgever verkrijgt hiervoor instemming van de groepsondernemingsraad en van een groot deel van de werknemers. Een werknemer weigert instemming. Tevens vordert hij een verklaring voor recht dat de wijziging van de pensioenregeling onrechtmatig is. Het hof wijst de vordering toe. Het acht geen zwaarwichtig belang aanwezig aan de zijde van werkgever.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren