Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Meer aandacht voor nabestaandenpensioen is van levensbelang! Vooral forse financiële risico’s bij overlijden van de partner vóór pensionering

In Nederland leeft niet alleen de gedachte dat het pensioen bij ouderdom goed geregeld is; velen denken dat ook van het pensioen voor hun partner bij overlijden, dat zij via hun werkgever geregeld hebben. Maar is dat wel zo? Alle wijzigingen en mogelijkheden rondom de nabestaandenvoorzieningen vanuit de overheid (Anw) en in het arbeidsgerelateerde pensioen leveren veel valkuilen op, waar veel deelnemers aan pensioenregelingen en hun nabestaanden onbedoeld in kunnen vallen. Dit speelt met name bij overlijden vóór de pen sioendatum, zo

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren