Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vijftigduizend nieuwe klanten voor pensioenverzekeraars. Of tock liever niet?

De afgelopen maanden is, onder andere in Pensioen & Praktijk, uitvoerig aandacht besteed aan de inhoud van het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen. Aan de inhoud van dit wetsvoorstel of aan het feit dat de stemming hierover door de Eerste Kamer is uitgesteld tot vermoedelijk februari 2017, zal ik in deze bijdrage weinig aandacht besteden. Hier wil ik vooral stilstaan bij de (on)mogelijkheden voor oudedagsvoorzieningen voor dga’s, nadat men gebruik heeft gemaakt van de in het wetsvoorstel opgenomen fiscaal gunstige afkoopregeling.

Dr. Bas DielemanPensioenspecialist bij Loyens

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren