Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Drs Robbert van Woerden FFP CFP
  • Bijgewerkt tot: 15-09-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Medezeggenschap in kleine ondernemingen

In ondernemingen van 10 tot 50 werknemers kan een onderneming een personeelsvertegenwoordiging instellen. Dit is zelfs verplicht als een meerderheid van de werknemers hierom vraagt. Indien geen personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, is de ondernemer verplicht om ten minste twee keer per jaar een personeelsvergadering te laten plaatsvinden. Dit is geen officieel vertegenwoordigend orgaan, maar een overleg tussen de ondernemer en alle werknemers.

Drs Robbert van Woerden FFP CFP
Partner bij Themis Pensioen Professionals te Beuningen/Almere

Februari 2019

Per 1 januari 2019 is de Wet op de Ondernemingsraden gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft een uitbreiding van de invloed van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren