Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Heeft u genoeg tijd om uw functie bij het pensioenfonds te vervullen?

Voordat iemand een functie aanvaardt of voornemens is om een functie te aanvaarden, is het uiteraard van belang om de afweging te maken of daar voldoende tijd beschikbaar voor is naast overige nevenfuncties en nevenactiviteiten. Het hebben van voldoende tijd is door de inwerkingtreding van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012 nu ook expliciet een vereiste voor de geschiktheidstoetsingen. Daarnaast blijft het hebben van voldoende tijd ook één van de toetsingscriteria die gehanteerd wordt in de gedragscodes van pensioenfondsen. Maar wat betekent dat nou precies ‘voldoende tijd’, in dit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren