Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maatwerk en keuzevrijheid in het arbeidsvoorwaardenpakket: geen wens maar noodzaak

Pensioen vervult in het arbeidsvoorwaardelijke pakket een paternalistische functie: het moet ervoor zorgen dat medewerkers sparen voor de oude dag en zich verzekeren tegen (arbeidsongeschiktheid- en overlijdens)risico’s. Traditioneel gebeurt dat in een verregaand gestandaardiseerd product. Standaardisering wordt door maatschappelijke ontwikkelingen steeds minder gepast en gewenst, en door technologische ontwikkelingen steeds minder nodig. Redenen te over dus om na te denken over differentiatie - in pensioen, maar ook in bredere zin in arbeidsvoorwaardelijk beleid. Een belangrijke vraag daarbij is: In hoeverre kan en moet een paternalistisch element op zijn plaats blijven?

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren