Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Experimenteer om pensioendeelnemers te activeren Wet en wetenschap bieden mogelijkheden

Hoe komen we tot meer eigenaarschap van het pensioen bij de deelnemer zelf? Nobelprijswinnende inzichten uit de gedragswetenschappen bieden aanknopingspunten voor kansrijke communicatie, die we met experimenten academisch verantwoord, maar ook heel praktisch kunnen toetsen. En de Pensioenwet biedt ook ruimte voor experimenten. Toezichthouder AFM is enthousiast over deze aanpak en daagt pensioenuitvoerders, werkgevers en andere spelers in de pensioen sector uit hier (verder) mee aan de slag te gaan.

Dr. Wilte Zijlstra
Team Consumentengedrag van het Expertisecentrum bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven

Februari

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren