Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 15-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

TEGEN: Lumpsum op pensioendatum: meer kwaads dan goeds

Willem Jelle Berg
Dagelijks Bestuur CNV, portefeuillehouder pensioenen

September 2017

De mogelijke introductie van een lumpsum op pensioendatum is onderdeel van de discussie over een nieuw pensioenstelsel. Het CNV ziet hierin meer kwaads dan goeds.

Solidariteit is het kernelement van ons pensioenstelsel. Solidariteit borgt dat geen enkele werknemer uitgesloten mag worden van pensioenopbouw. Aan de poort is er dus geen risicoselectie. Dat wordt met een lumpsum anders bij de uitgang. Want voor wie is het aantrekkelijk om wel te kiezen voor een bedrag ineens? Voor mensen van wie de levensverwachting relatief beperkt is.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren