Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. Ruben Stam CPL
  • Bijgewerkt tot: 15-09-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Regeling voor vervroegde uittreding – hetzelfde, maar dan anders?

Werknemers met vroegpensioen sturen is financieel geen aantrekkelijke optie. Fiscaalrechtelijk wordt dat afgestraft. Artikel 32ba Wet LB 1964 regelt dat een strafheffing van 52 % van de waarde van de toegekende regeling voor vervroegde uittreding (RVU) bij de werkgever in rekening wordt gebracht. We moeten, zo verdedigt de wetgever deze maatregel, met z'n allen langer doorwerken, dus vroegtijdig pensioneren moet worden ontmoedigd. Veel werkgevers is de bepaling een doorn in het oog, de overheid zelf niet uitgezonderd, getuige de RVU die de Belastingdienst zélf heeft ingevoerd! Vorig jaar heeft de Hoge

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren