Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Artikel
  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inhaal en inkoop in een beschikbarepremieregeling gebonden aan strikte voorwaarden

In deze bijdrage ga ik aan de hand van de geactualiseerde Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (hierna: Handreiking) in op inhaal en inkoop in een beschikbarepremieregeling. Eerst geef ik een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in deze geactualiseerde Handreiking ten opzichte van de vorige versie van 9 juli 2014. Daarna ga ik in op de vraag onder welke voorwaarden inhaal of inkoop in een beschikbarepremieregeling mogelijk is.

Mr. drs. M.J.G. Hubens
Pensioenspecialist Belastingdienst. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel

Mei 2019

ACTUALISERING HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN

Recent is op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren