Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Drs. Elroy Coltof AAG
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Communicatie in een nieuw pensioenstelsel

In het rapport ‘Naar een nieuw pensioenstelsel’ stelt de SER: “Voor veel deelnemers in pensioenregelingen is nu niet duidelijk hoe het pensioeninkomen tot stand komt c.q. wat het verband is tussen premie-inleg, kosten, beleggingsopbrengsten, gereserveerd pensioenvermogen en het uiteindelijke pensioenresultaat.” Men pleit ervoor dat dit in het nieuwe pensioencontract beter moet. Onjuiste beeldvorming over de hoogte van het toekomstige pensioen moet worden voorkomen. Het moet ook duidelijk zijn voor de deelnemer welke waarde voor hem beschikbaar is. Hoe kan zo’n overzicht (UPO) eruit voor het nieuwe pensioencontract en welke informatie moet hierin zijn opgenomen?

Drs.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren