Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Draagvlakonderzoek Notarieel Pensioenfonds

Recent is door Panteia, in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), een rapport uitgebracht over de verplichte deelname aan de pensioenregeling voor het notariaat. Aan de hand van relevante feiten en figuren uit dit rapport wordt de uitkomst van dit draagvlakonderzoek besproken en van commentaar voorzien. De ‘verborgen’ uitkomst is dat meer dan 66% van het notariaat af wil van de verplichte deelname.

Mr. Gijs Zwanikken
Notaris te Velp

December 2017

Eerst een stukje voorgeschiedenis. Alhoewel notarissen openbaar ambtenaar zijn, vallen zij ingevolge artikel 2 van de Ambtenarenwet niet onder die wet. Ook de pensioenregeling voor ambtenaren

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren