Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Reactie van de KNB: Geen eenduidige conclusie mogelijk

December 2017

De boude bewering van de heer Zwanikken dat ‘de “verborgen” uitkomst is dat meer dan 66% van het notariaat af wil van de verplichte deelname’ past absoluut niet bij het genuanceerde beeld dat hij vervolgens in het artikel probeert neer te zetten. Uit het onderzoek van de KNB naar het draagvlak onder haar leden voor een notariële pensioenregeling blijkt duidelijk dat er meer vóór- dan tegenstemmers zijn, maar de uitslag dwingt tot nuancering omdat het percentage ‘weet niet’ opmerkelijk hoog is. Van de 2.150 (kandidaat-)notarissen (= 67,6% van de gehele

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren