Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Keuzevrijheid voor iedere deelnemer vereist flankerende maatregelen

Aan het bestaande palet van keuzemogelijkheden in het aanvullend pensioen wordt een keuzerecht toegevoegd; het bedrag ineens of lumpsum. Dit biedt meer keuzevrijheid voor de deelnemer, maar zonder nadere flankerende maatregelen zal dit voor deelnemers met lagere inkomens een wassen neus zijn.

Drs. (H.G.) Marcel van de Grift
beleidsadviseur bij de Pensioenfederatie

Februari 2020

Inleiding

Eind 2019 is het conceptwetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen voor internetconsultatie voorgelegd.73 Naar verwachting zal dit wetsvoorstel voor de zomer van 2020 bij de Tweede Kamer worden ingediend. In dit artikel zal ik mij beperken tot het bedrag

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren