Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. drs. Edwin Schop CPL
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het Euronextarrest: rechtsgevolgen van opzegging uitvoeringsovereenkomst

In dit artikel behandel ik het recente vonnis van het hof inzake het geschil tussen werkgever Euronext en een aantal gepensioneerden (gerechtshof Amsterdam 8 juli 2019, ECLI:NLGHAMS:2019:1452). Ik ga ook in op de mogelijke gevolgen ervan voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. Ik sluit af met een conclusie.

Mr. drs. Edwin Schop CPL
Partner Sprenkels & Verschuren
Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

September 2019

Werkgever Euronext zegt de uitvoeringsovereenkomst met het ondernemingspensioenfonds op en brengt de opbouw van nieuwe pensioenaanspraken onder bij Delta Lloyd. Het pensioenfonds liquideert, de opgebouwde aanspraken worden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren