Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Dr. Bas Dieleman
  • Bijgewerkt tot: 15-09-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Herziening partnerpensioen gewenst

Medio 2018 hebben Tweede Kamerleden verzocht om het partnerpensioen mee te nemen bij de vernieuwing van het pensioenstelsel. De onderhandelingen tussen sociale partners over de vernieuwing van ons pensioenstelsel zijn echter (vooralsnog) op niets uitgelopen. De vraag of en hoe het partnerpensioen moet worden herzien, lijkt dus niet op korte termijn door sociale partners en/of het kabinet te worden beantwoord. Om die reden doe ik hiertoe een bescheiden aanzet.

Dr. Bas Dieleman
Belasting- en pensioenadviseur Loyens & Loeff N.V.

Maart 2019

De opzet van deze bijdrage is als volgt. Hierna ga ik eerst kort in op de vraag

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren