Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Drs. Natasja Winter
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Heeft de Wet Bpf nog toekomst?

Is de huidige vorm van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds nog van deze tijd? Aan de hand van drie redenen bespreken wij mogelijke knelpunten. Eerst gaan we in op het doel van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Tenslotte komen enkele lange- en kortetermijnoplossingen aan de orde.

Drs. Natasja Winter
Partner bij KWPS

Fatima El Barkani
Junior consultant bij KWPS

September 2019

Doel Wet Bpf

De verplichtstelling tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is geregeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (hierna: Wet Bpf). De wet is in 1949 ingevoerd en sindsdien éénmaal herzien.

De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren