Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Scott Martens RPA CFE
  • Bijgewerkt tot: 30-09-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

In 2018 werd de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wvps) afgerond en werden de resultaten en de beleidsvoornemens gedeeld met de Tweede Kamer. Daarna hebben de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid gesprekken gevoerd met onder andere pensioenuitvoerders, scheidingsspecialisten en toezichthouders. Eind 2018 werden de contouren van het nieuwe wetsvoorstel zichtbaar en op 10 december 2018 werd het conceptwetsvoorstel gepresenteerd. Vervolgens startte een internetconsultatie waarbij de inhoudelijke reacties van vooral pensioenadviseurs niet van de lucht waren. Inmiddels is op 16 september jl. het wetsvoorstel ‘Wet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren