Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

TEGEN: Handhaaf omkeerregel zonder aftopping

Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn
ITEM/MCT, Maastricht University

Februari 2017

Met de introductie van de aftoppingsgrens heeft de fiscale wetgever een fundamentele inbreuk gemaakt op het pensioenbelastingsysteem, met verstrekkende gevolgen bij niet tijdige afwending. Zowel vanuit nationaal, internationaal als grensoverschrijdend perspectief moet de omkeerregel gehandhaafd worden zonder aftoppingsgrens.

In mijn argumentatie neem ik ook de effecten mee wanneer de omkeerregel helemaal zou verdwijnen. Dit laatste is niet zo´n vreemde gedachte, nu de eerste stap tot aantasting van de omkeerregel ook gemaakt is zonder een gefundeerde onderbouwing daarvoor. Het budgettaire belang heeft geprevaleerd boven het fundamentele uitgangspunt dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren