Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Pensioen en Praktijk

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Joost Csik
  • Bijgewerkt tot: 12-05-2020
  • Taakgebieden: Pensioenen

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Pensioenakkoord: Werknemers gaan eerder met pensioen. Wat zijn de gevolgen?

Joost Csik
Associate Partner bij EY Actuarissen

Afgelopen zomer hebben sociale partners en het Kabinet een akkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Onderdeel van dit Pensioenakkoord is de vertraging in de stijging van de AOW leeftijd. De wet temporisering verhoging AOW-leeftijd gaat in op 1 januari 2020 en is al aangenomen door zowel de Tweede als Eerste Kamer. Wat zijn de gevolgen van deze wet voor werkgevers en werknemers? In dit artikel besteden wij met name aandacht aan de gevolgen, waar het de duur van de arbeidsrelatie en de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren